0262 646 96 95
info@metotosgb.com.tr
TEKLİF ALIN

Risk Değerlendirme Analizi

Risk Analizi

İşyerinde ; daha önce hiç risk değerlemesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumlarında risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Risk Analizi Değerlendirme Süreçleri

a) Planlama
b) İşyerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması
c) Bilgi ve veri toplaması
d) Tehlikelerin tanımlanması
e) Risk Analizi
f) Risk Değerlendirmesi
g) Önlemlerin belirlenmesi
h) Risk değerlendirme raporu hazırlama
ı) Denetim , izleme ve gözden geçirme

İşverenler çalışma ortamındaki tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alabilmek amacıyla, risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve iş yerlerinde
uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki
konularda fayda sağlar.

Tehlikelerin tanınması,
Risklerin önceden belirlenmesi,
Çalışanlar için güvenli ortam tesisi,
Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
Kalite ve Verim artışı sağlanması,
Uluslar arası saygınlık,
Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,
Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.

İŞ YERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI
İşe başlama aşamasında,
İş yerinde bir değişiklik olması durumunda,
İş kazası, meslek hastalığı veya bir olay sonrasında,
düzenli aralıklarla yapılmalıdır.