0262 646 96 95
info@metotosgb.com.tr
TEKLİF ALIN

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşe giriş için istenilen sağlık raporunu artık aile hekimleri değil ortak sağlık güvenlik birimleri düzenlemektedir. 

İŞ YERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

 • – Tüm çalışanların tıbbi risk değerlendirmesi ve raporlanması
 • – Tüm çalışma alanlarının tıbbi risk değerlendirmesi
 • – İşyeri hekimliği görev ve yetkilerinin uygulanması
 • – Koruyucu hekimlik hizmetleri
 • – Eğitimler
 • – Kurum içi sevk zincirinin oluşturulması
 • – Portör muayeneleri
 • – İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler
 • – Akciğer Grafisi
 • – Odiometri
 • – Solunum Fonksiyon Testleri
 • – Laboratuar Analizler