0262 646 96 95
info@metotosgb.com.tr
TEKLİF ALIN

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat verilen İlk yardım Eğitim Merkezine  bağlı çalışan Sertifikalı İlk yardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimlere İlk Yardım Eğitimleri denir.

Yaşamı boyunca insan, ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir.
Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.

İLK YARDIM EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin
toplumun her bireyine öğretilmesi, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında personel
sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilk yardımcı yetiştirilmesidir.

Kısaca sıralayacak olursak ilk yardımın amacı:

Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
Durumun kötüleşmesini önlemek
Olaylar ölçüsünde iyileştirmeyi kolaylaştırmak

İLK YARDIM EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ:

– Genel İlk yardım Bilgileri (İlk yardım nedir, İlk yardımcı kimdir)
– Olay yeri ve hasta – yaralının değerlendirilmesi
– Temel yaşam desteği (bebek, çocuk ve yetişkinde kalp masajı ve suni solunum)
– Kanamalarda ilk yardım ve şok (kanama durdurma ve organ kopmalarında ilk yardım)
– Yaralanmalarda ilk yardım
– Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
– Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
– Bilinç bozukluklarında ilk yardım (ateş havale ve sara krizinde ilk yardım
– Zehirlenmelerde ilk yardım
– Hayvan ısırmalarında ilk yardım (arı-yılan sokmasında, kedi köpek ve kene ısırmasında ilk yardım)
– Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
– Boğulmalarda ilk yardım
– Hasta yaralı taşıma teknikleri (acil taşıma teknikleri, trafik kazalarında ilk yardım)