0262 646 96 95
info@metotosgb.com.tr
TEKLİF ALIN

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

  • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
  • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
  • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

İşçi Sağlığı

Temel İlkyardım Eğitiminin Amacı

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

Temel İlkyardım Eğitimi Önemi

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilkyardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır. Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bu amaçlarla, Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ’de İlkyardım Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde, ilkyardım eğitimi almış sertifikalı ilkyardımcıların sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Temel İlkyardım Eğitimi İçeriği

 Ön Test
 Genel İlkyardım Bilgileri
 Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 Temel Yaşam Desteği
 Hasta/Yaralı Taşıma teknikleri
 Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 TYD ve Taşıma Teknikleri, Pratik Uygulaması
 Havayolu Tıkanıklığı
 Yaralanmalarda İlkyardım
 Kanamalarda İlkyardım
 Hayvan ısırmalarında İlkyardım
 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 Zehirlenmelerde İlkyardım
 Boğulmalarda İlkyardım
 Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 Kalp Krizi ve Kan Şekeri
 Yazılı ve Uygulamalı Değerlendirme
 Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış

Temel İlkyardım Eğitimi Ön Bilgiler

Acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlkyardım Eğitimi alabilir.

İlkyardım kursları Temel İlkyardım Eğitimi (16 saat) , Temel İlkyardım Güncelleme eğitimi (8 saat) ve Standart ilkyardım eğitimi (40 saat ) olarak düzenlenebilmektedir. Güncelleme eğitimlerine katılmak için 3 yıllık geçerlilik süresi dolmamış İlkyardım sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

Temel ilkyardım eğitimi başvurusu için gerekli evraklar:

  • Eğitim başvuru formu
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi