0262 646 96 95
info@metotosgb.com.tr
TEKLİF ALIN

Acil Durum Eylem Planı

İlk Yardım Eğitimi

Meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek riskelerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır.

Acil durum planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Firmalar ; Olası acil durumlara hazırlık için şunları belirlemelidir :

1- Tahliye Planlamaları
2- Acil durum ekipleri
3- Haberleşme organizasyonu
4- Toplanma Bölgeleri
5- Medya ile ilişkiler
6- Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlaması
7- Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınabilecek önlemler

OSGB Avantajları Nelerdir ?

  • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır.Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB’nin sorumluluğundadır.
  • OSGB ile, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek,oluşturulacak İş sağlığı
    ve Güvenliği Kurulunun alacağı kararlar,yeni çıkan mevzuat daha kolay uygulanacaktır.
  • OSGB’den alınan hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterilebilir.

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda , eğitim almış ve gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis mimar veya teknik elemandır.

Risk Analizi

İşyerinde ; daha önce hiç risk değerlemesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumlarında risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Acil Durum Eylem Planı

Meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek riskelerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır.

İş Güvenliği Eğitimleri

METOT OSGB uzman eğitimci kadrosuyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda, zamanın sağladığı teknolojik imkanları kullanarak, en ileri düzeyde eğitim teknikleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Eğitim sonunda yapılan, eğitim değerlendirme sınav ve anketleriyle eğitim etkinliği değerlendirilmekte ve katılım belgesi verilmektedir. Genel itibariyle verilecek eğitim konuları aşağıdaki konuları içerse de isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak spesifik iş güvenliği eğitimleri de verilmektedir.

İş Güvenliği Denetimi

İş yerlerinde bulunan kaldırma araçları ve basınçlı kapların, ortam ölçümleri ile elektrik ve topraklama ölçümlerinin yasal mevzuatlarda belirtilen periyotlarla kontrollerinin yapılması ve kontrol formlarının yetkili makamlara gerekli durumlarda gösterilmesi gerekmektedir. Olası iş kazalarına mahal vermemek, maddi ve manevi zararlara uğramamak için bu alanda hizmet verilmekte ve takibi yapılmaktadır.

İşçi Sağlığı

İşe Giriş Muayeneleri

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.

İşyeri Hekimliği

İşe giriş için istenilen sağlık raporunu artık aile hekimleri değil ortak sağlık güvenlik birimleri düzenlemektedir.

Sağlık Taramaları

İşe giriş için istenilen sağlık raporunu artık aile hekimleri değil ortak sağlık güvenlik birimleri düzenlemektedir.

İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat verilen İlk yardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlk yardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimlere İlk Yardım Eğitimleri denir.